Charles Perrault, SINOBRODY | 200x250mm
Aneks do dyplomu zrealizowany w Pracowni Ilustracji, ASP Warszawa
Charles Perrault, BLUEBEARD | 200x250mm
Academic Minor, Studio of Illustration, Academy of Fine Arts in Warsaw